HL7

Integratie standaarden voor medische applicaties om klinische financiële en administratieve informatie uit te wisselen.

Integratie standaarden voor medische applicaties om klinische financiële en administratieve informatie uit te wisselen.

HL7 standaarden worden erkend door het American National Standards Institute (ANSI). ALERT is een actief lid van HL7 (www.hl7.org).