COCIR

COCIR is een handelsorganisatie zonder winstoogmerk die de industrie van medische technologie in Europa vertegenwoordigt.

COCIR is een handelsorganisatie zonder winstoogmerk, opgericht in 1959, die de industrie van medische technologie in Europa vertegenwoordigt.

De organisatie geeft een stem aan de Europese industrie van radiologie, electronische zorgverlening en informatie- en communicatietechnologie, en speelt een leidende rol in de ontwikkeling van toekomstige gezondheidszorg in Europa en de rest van de wereld.