ALERT® ge-upgrade bij Tuba City, VS
14 oktober 2014
  |  Deel:
Op 29 september 2014 zijn de ALERT® oplossingen ge-upgrade bij Tuba City Regional Health Care Corporation (TCRHCC) in de VS.
 
Deze upgrade komt ten voordele van de volgende modules: ALERT® INPATIENT, ALERT® EDIS, ALERT® AUDIT TRAIL en ALERT® ADW. Gebruikers hebben nu toegang tot het vereenvoudigd profiel voor verpleegkundigen in ALERT® EDIS.
 
Testimonial van een ALERT® gebruiker
 
Susan Owens, een verpleegkundige die werkt met de triage op de spoedeisende hulp van TCRHCC, verteld dat de navigatie in de "Single page" is zeer gebruiksvriendelijk en dat ze geen moeilijkheden heeft ondervonden in de aanpassing naar deze “nieuwe vormgeving”. 
 
Ten aanzien van dit nieuwe vereenvoudigd verpleegkundig profiel beschouwen de zorgprofessionals de nieuwe functionaliteit als visueel erg duidelijk en gebruiksvriendelijk, geven ze aan dat de navigatie knoppen zeer intuïtief werken en ervoeren ze geen moeilijkheden bij het zoeken naar voorgaande informatie.
 
De verpleegkundigen gaven terstond, nu op bestaande functionaliteiten, positieve reacties. Ze onderstreepten de snelkoppelingen knop, waarmee op een erg snelle manier informatie kan worden geregistreerd alsmede snel door de applicatie kan worden genavigeerd, waarbij ze aangaven dat deze manier om informatie te benaderen hen veel tijd heeft bespaard. Het feit dat informatie de bezoeken volgt is een andere functionaliteit die wordt benadrukt door Susan Owens, hetgeen zorgprofessionals in staat stelt om reeds geregistreerde informatie uit vorige bezoeken in te zien (ze gaf het voorbeeld waarbij patiënten melden dat ze geen allergieën hebben, terwijl dit in vorige bezoeken is geconstateerd en vastgelegd).
 
Over TCRHCC
 
TCRHCC, een Joint Commission geaccrediteerde zorginstelling, biedt zorgverlening binnen een gebied van 6.000 m2, en dient als verwijzingscentrum voor het westelijk deel van de Navajo en Hopi Reservaten. Zorgdiensten die worden geboden aan de gemeenschap betreffen omvangrijke verpleegkundige, poliklinische, spoedeisende, tandheelkundige, en oogheelkundige diensten, alsmede orthopedie, gynaecologie en verloskunde, kaakchirurgie, chirurgische en urologische procedures. Tevens worden specifieke diabetes en preventieve programma’s aangeboden.
Deel:
Reacties 0 Reactie