ALERT® EPD ontvangt Dossier Médical Personnel goedkeuring, Frankrijk
05 maart 2015
  |  Deel:

ALERT®EPD ontvangt zijn eerste DMP – Dossier Médical Personnel​ (Elektronisch Patiënten Dossier) homologatie.

 

De voornoemde software is gevalideerd na een succesvolle uitvoering van de verplichte testen van ASIP Santé, de verantwoordelijke organisatie voor homologaties van het Franse Ministerie van Volksgezondheid. Deze testen waarborgen dat de functionele en technische specificaties voor het platform voor klinische gegevensuitwisseling aanwezig zijn.

 

ALERT® – DMP integratie stelt zorgverleners in staat om klinische gegevens van patiënten, zoals vastgelegd in andere zorginstellingen, in te zien, wanneer deze zijn gedeeld met het centrale platform van het Ministerie van Volksgezondheid.  
De documenten die zijn gedeeld met dit centrale platform zijn beschikbaar binnen de ALERT® EPD software in het documentenarchief.

 

Toegangsbeveiliging en veilige gegevensuitwisseling zijn verzekerd met de CPS kaart (Carte de Professionnel de Santé), hetgeen zorgt voor validatie van authenticatie en autorisatie bij het verschaffen van toegang door zorgverleners.  

 

Op deze manier hebben zorgverleners op een geïntegreerde en homogene manier toegang tot de beschikbare gegevens van de patiënt binnen het ALERT® EPD. 

 

ALERT®demonstreert met deze goedkeuring, wederom, zijn integratie en interoperabiliteit capaciteiten, via internationale standaarden zoals geadopteerd door de zorg ict industrie, en geaccepteerd door officiële reguleringsorganen, in dit geval in Frankrijk. Andere gelijkaardige initiatieven vonden plaats in de Verenigde Staten, Mexico en Brazilië, waar ALERT®eveneens is gecertificeerd.

 

Over DMP

 

DMP is opgericht om de informatiedeling tussen zorgverleners te vereenvoudigen, om dubbel werk te voorkomen en om te reageren op medicatie interacties. Deze moderne tool verbetert de coördinatie van zorg en biedt betrouwbare zorg en discipline overstijgende praktijken.

 

Gegeven de uitdagingen van deze tijd, zoals de vergrijzing en ontwikkeling van chronische ziekten, draagt DMP bij aan de verbetering van de coördinatie, kwaliteit en continuïteit van zorg voor alle betrokkenen. Dit is enkel mogelijk dankzij verschillende factoren: traceerbaarheid van informatie, betere communicatie tussen arts en patiënt en de uitwisseling van informatie tussen zorgverleners.

 

DMP bevat relevante informatie over de zorg die is verleend aan de patiënt en die is vastgelegd in de medische dossiers van de zorgverleners, hetgeen een bijdrage van onschatbare waarde levert aan de besluitvorming omtrent diagnose en behandeling.

 

Klik hier om de lijst met gehomogoleerde beslissingen te raadplegen, waaronder ALERT® software.

Deel:
Reacties 0 Reactie