ALERT® EDIS ontvangt ONC-ATCB 2011/2012 certificaat
27 februari 2012
  |  Deel:

22 februari 2012 – ALERT Life Sciences Computing S.A. heeft vandaag bekend gemaakt dat ALERT® EDIS v2.6.1.0 heeft voldaan aan de criteria voor 2011/2012 en daarom werd de EHR Module op 14 februari jl. gecertificeerd door de Certification Commission for Health Information Technology (CCHIT®), een ONC ATCB (Office of the National Coordinator - Authorized Testing and Certification Body), volgens de toegepaste certificatiecriteria HOSPITAL die zijn gebruikt door de Secretary of Health and Human Services (SHH) van de Verenigde Staten. De 2011/2012 criteria ondersteunen zgn. “meaningful use” (“zinvol gebruik”) standaarden van “Stage 1”, die leveranciers en ziekenhuizen nodig hebben om zich te kwalificeren voor ontvangst van financiële middelen onder de Amerikaanse Wet voor Herstel en Herinvestering (American Recovery and Reinvestment Act – ARRA). 

 

Het certificatieprogramma ONC-ATCB 2011/2012 test en bevestigt of volledige EHR’s voldoen aan alle 2011/2012 criteria en of de EHR Modules voldoen aan één of meerdere – echter niet alle – criteria die de SHH heeft goedgekeurd voor aanbieders of ziekenhuistechnologie die hiervoor in aanmerking komen.

 

“CCHIT is er trots op producten te mogen testen en certifiëren zodat bedrijven ze nu kunnen aanbieden aan leveranciers die gecertificeerde EHR-technologie willen kopen en implementeren en zo “meaningful use” kunnen bereiken, op tijd voor definanciële 2011-2012 stimulansen,” vertelt Karen M. Bell, President van CCHIT.

 

Het certificeringsnummer van ALERT® EDIS v2.6.1.0 is CC-1112-136060-2. De ONC-ATCB 2011/2012 certificering die de CCHIT geeft, staat niet gelijk aan een waarmerk van de gecertificeerde EPD-technologie van de “U.S. Department of Health and Human Services”. Ook garandeert het niet dat er financiële stimulansen zullen worden verkregen.

 

ALERT® EDIS v2.6.1.0 voldoet aan de volgende certificeringcriteria:

-  170.302(c) Aanhouden van een bijgewerkte problemenlijst

-  170.302(f) Vitale functies registreren en in kaart brengen

-  170.302(g) Rookstatus

-  170.302(h) Labonderzoeksresultaten opnemen

-  170.302(i) Patiëntenlijsten genereren

-  170.302(k) Sturen van immunisatieregistraties

-  170.302(m) Patiënt-specifieke voorlichtingsmiddelen

-  170.302(n) Geautomatiseerde metingscalculatie

-  170.302(o) Toegangscontrole

-  170.302(p) Spoedtoegang

-  170.302(q) Automatisch uitloggen

-  170.302(r) Audit logboek

-  170.302(s) Integriteit

-  170.302(t) Authenticatie

-  170.302(u) Algemene encryptie

-  170.302(v) Encryptie bij uitwisseling van elektronische gezondheidsinformatie

-  170.306(b) Demografie registraties

-  170.306(c) Ondersteuning van klinische besluitvorming

-  170.306(e) Elektronische kopie van ontslaginstructies

-  170.306(h) Volmachten

-  170.306(i) Berekening en verzending van klinische kwaliteitsmetingen

 

De klinische kwaliteitsmetingen waar ALERT® EDIS voor is gecertificeerd zijn onder andere:

-  ED-1 NQF 0495: ED throughput: arrival to admission time (Productiviteit SEH: tijd van aankomst tot opname)

-  ED-2 NQF 0497: ED throughput: decision to admission time (Productiviteit SEH: tijd van besluit tot opname)

-  Stroke-2 NQF 0435: Ischemic stroke: discharge on anti-thrombotics (Ischemisch herseninfarct: ontslag met antitrombotica)

-  Stroke-3 NQF 0436: Ischemic stroke: anticoagulation for A-fib/flutter (Ischemisch herseninfarct: anticoagulatie voor AF/flutter)

-  Stroke-4 NQF 0437: Ischemic stroke: Thrombolytic therapy (Ischemisch herseninfarct: trombolyse)

-  Stroke-5 NQF 0438: Ischemic or hemorrhagic stroke: Antithrombotic by day 2 (Ischemisch of hemorragisch herseninfarct: antitrombotica tweede dag)

-  Stroke-6 NQF 0439: Ischemic stroke: discharge on statins (Ischemisch herseninfarct: ontslag met statines)

-  Stroke-8 NQF 0440: Ischemic or hemorrhagic stroke: stroke education (Ischemisch of hemorragisch herseninfarct: voorlichting over beroerte)

-  Stroke-10 NQF 0441: Ischemic or hemorrhagic stroke: rehabilitation assessment (Ischemisch of hemorragisch herseninfarct: revalidatiebeoordeling)

-  VTE-1 NQF 0371: VTE prophylaxis within 24 hours of arrival (VTE-profylaxe binnen 24 uur na aankomst)

-  VTE-2 NQF 0372: Intensive Care Unit VTE prophylaxis (VTE-profylaxe – IC)

-  VTE-3 NQF 0373: Anticoagulation overlap therapy (Overlappende anticoagulantia therapie)

-  VTE-4 NQF 0374: Platelet monitoring on unfractionated heparin (trombocyten controle met ongefractioneerde heparine)

-  VTE-5 NQF 0375: VTE discharge instructions (VTE ontslaginstructies)

-  VTE-6 NQF 0376: Incidence of potentially preventable VTE (potentieel voorkombare VTE incidentie)

 

De aanvullende ALERT® EDIS software die werd gebruikt om compliance te demonstreren was:

-  ALERT® DATA WAREHOUSE

 

Over ALERT Life Sciences Computing, S.A.

ALERT® is een omvattend gezondheidsinformatie system voor alle zorgomgevingen. ALERT® wordt in meer dan 12.700 instellingen wereldwijd gebruikt. ALERT® verbindt alle activiteiten van zorgprofessionals onderling via workflow concepten die zijn gebaseerd op gebruikersprofielen. ALERT® is meertalig, gebruikt touch-screen schermen en heeft een unieke gebruikersinterface. ALERT® doet mee aan het IHE-initiatief. ALERT® wordt in 11 landen gebruikt.

 

Over CCHIT

De Certification Commission for Health Information Technology (CCHIT®) is een onafhankelijke non-profit organisatie die zich richt op het versnellen van het aannemen van robuuste, interoperabele gezondheidszorg informatietechnologie. De Commissie certificeert sinds 2006 de technologie van elektronische patiëntendossiers en wordt erkend door de Office of the National Coordinator for Health Information Technology (ONC) van de Department of Health and Human Services (HHS) van de V.S. als een geautoriseerde test- en certificeringsentiteit (Authorized Testing and Certification Body - ONC-ATCB). Voor meer informatie over CCHIT, CCHIT gecertificeerde® producten en ONC-ATCB-gecertificeerde EPD-technologie kunt u terecht op http://cchit.org.

 

Over ONC-ATCB 2011/2012 certificering

Het ONC-ATCB 2011/2012 certificeringsprogramma test en certificeert dat EPD-technologie in staat is om te voldoen aan de 2011/2012 criteria die zijn goedgekeurd door de HHS. De certificeringen bevatten Complete EPD’s die voldoen aan alle 2011/2012 criteria voor óf leveranciers óf ziekenhuistechnologie die in hiervoor in aanmerking komen en EPD-modules die voldoen aan één of meerdere – maar niet alle – criteria. ONC-ATCB certificering sluit aan op de Gezondheidsinformatie Technologie: Aanvankelijke set van standaarden, implementatiespecificaties en certificeringcriteria voor EPD-technologie die is gepubliceerd door het Federale Register in juli 2010 en zich strikt houdt aan de testprocedures die zijn gepubliceerd door het Nationale Instituut voor Standaarden en Technologie (NIST) op het moment van het testen. De ONC-ATCB 2011/2012 certificering die de Certification Commission for Health Information Technology (CCHIT®) geeft, staat niet gelijk aan een waarmerk van de gecertificeerde EPD-technologie van de “U.S. Department of Health and Human Services”. Ook garandeert het niet dat er financiële stimulansen zullen worden verkregen.

 

“CCHIT®” en “CCHIT Certified®” zijn gedeponeerde handelsmerken van de Certification Commission for Health Information Technology.

Deel:
Reacties 0 Reactie