ALERT dient claim in tegen Nederlandse ziekenhuizen
17 april 2013
  |  Deel:

Amsterdam, 15 april 2013 – Om haar reputatie te beschermen heeft wereldwijde zorg-IT-specialist ALERT een claim ingediend tegen vier ziekenhuizen en één apotheek. De reputatie van ALERT liep schade op door de gevolgen van ongerechtvaardigde contractbeëindigingen door de zorginstellingen tijdens de invoering van ALERT’s IT-systeem.

 

ALERT wil opnieuw de dialoog met Nederlandse ziekenhuizen aangaan om de IT-programma’s te hervatten die medische fouten helpen voorkomen en ziekenhuizen tijds- en kostenefficiënter maken.

 

Een audit, uitgevoerd door een externe organisatie, wees uit dat de kwaliteit van de door ALERT geleverde software goed was en geen reden vormde voor de gestagneerde samenwerking met Atrium MC uit Heerlen, Jeroen Bosch Ziekenhuis uit ’s-Hertogenbosch, TweeSteden Ziekenhuis uit Tilburg, Bernhoven Ziekenhuis uit Uden en de ZANOB apotheek.

 

De zorginstellingen beëindigden de contracten op een moment dat zij werden geconfronteerd met budgetverminderingen, veranderende regelgeving en andere ontwikkelingen zoals fusies, verhuizingen en de bouw van nieuwe vestigingen.

 

Als gevolg van de contractbeëindigingen waren de zorginstellingen niet in staat de verwachte voordelen van de software te realiseren. Daarnaast kon ALERT sindsdien geen nieuwe samenwerkingen aangaan met andere Nederlandse zorgorganisaties en leed de zorg-IT-specialist zowel financiële schade als schade aan haar imago.

 

Dr. Jorge Guimarães, oprichter en directeur van de ALERT groep en Managing Director van ALERT BV, legt uit waarom ALERT een claim heeft ingediend tegen haar vijf voormalige cliënten:

 

“Wij waarderen de samenwerking met de Nederlandse zorgaanbieders zeer, en zijn een meerjarige contractuele verbintenis met hen aangegaan. Het bedroeft ons dat, ondanks de extern bewezen kwaliteiten van ALERT’s software, de contracten door de vijf zorginstellingen werden beëindigd en dat hierbij sprake is van duidelijke onderlinge afstemming tussen de instellingen. Hoewel de beëindigingen waarschijnlijk het gevolg zijn van financiële en budgettaire overwegingen, en plaatsvonden ten tijde van bezuinigingen, hebben de zorginstellingen de positie van ALERT en onze medewerkers compleet buiten beschouwing gelaten. De instellingen hebben, naast het beëindigen van de samenwerking, ongepaste claims ingediend tegen ALERT waardoor onze reputatie en positie op de Nederlandse markt schade hebben opgelopen. Hierdoor zijn wij gedwongen een tegenclaim in te dienen tegen de instellingen, welke is gebaseerd op de ongerechtvaardigde beëindiging van hun contract met ALERT.”

 

De tegenclaim van ALERT is gebaseerd op de schade die de ziekenhuizen aan het bedrijf hebben toegebracht  door de contracten ongerechtvaardigd te beëindigen en niet meer aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. Deze schade is opgelopen tot 70 miljoen euro. Dit is tevens het totale bedrag van de tegenclaim van ALERT.

 

In het licht van de huidige discussie over almaar stijgende zorgkosten vindt ALERT, als globaal bedrijf, haar software-product zeer relevant. ALERT wil daarom ook haar betrokkenheid met de Nederlandse markt onderstrepen. Hierover zegt dr. Guimarães het volgende: “ALERT blijft zeer gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de zorg in Nederland. Daarom willen wij graag desamenwerkingen hervatten, mits onze financiële positie naar behoren wordt afgehandeld. Als Europeanen kunnen we door opnieuw goed samen te werken, de huidige financiële crisis overwinnen.“

 

Alert is een softwarebedrijf dat zich al 13 jaar lang toewijdt aan de zorgsector. ALERT creëert een scala aan producten dat zich uitstrekt van het moment van zorgverlening tot aan de thuissituatie van de patiënt en alles wat nodig is om hun interconnectie tot stand te brengen, inclusief de ontwikkeling van een persoonlijke kennisbank voor medische scholing, zorgplanning en bedrijfsinformatie, en andere vormen van administratieve software en managementsoftware.  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 

Martijn Beenker, Ketchum voor ALERT BV, via +31 6 4642 2899 of martijn.beenker@ketchum.com.

 

NB: Indien u niet langer persberichten van ons wenst te ontvangen kunt u dit laten weten via (een antwoordreactie op deze e-mail): martijn.beenker@ketchum.com
 

Deel:
Reacties 0 Reactie