Integrating the IHE

Integrating the Healthcare Enterprise - IHE ( http://www.ihe.net/ ) is een initiatief van zorgverleners en de industrie om de uitwisseling van informatie tussen informatiesystemen te verbeteren.

IHE bevordert het gecoördineerd gebruik van gevestigde standaarden om in de klinische behoefte aan informatie te voorzien, om op deze manier patiëntenzorg te optimaliseren. Systemen die ontwikkeld zijn volgens de IHE-standaard communiceren beter, zijn makkelijker te implementeren en stellen zorgverleners in staat informatie efficiënter te gebruiken.

 

ALERT heeft tot op heden 30 IHE Integratieverklaringen gepubliceerd.

IHE steunt de Connectathon – een evenement dat een week duurt waarbij verschillende productenten van klinische software samenkomen. Gedurende dit evenement worden de interoperabiliteitsfuncties van de verschillende systemen getest.

 

ALERT neemt sinds 2006 deel aan zowel Amerikaanse als Europese edities van de Connectathon.

 

ALERT gaat verder dan alleen deelname aan evenementen aangezien medewerkers van ALERT zich richten op de integratie van IHE commissies. Dit is gekwalificeerd personeel, verantwoordelijk voor het aanmaken van nieuwe interoperabiliteit profielen en het beheer en organisatie van evenementen (Connectathon en openbare tentoonstellingen over interoperabiliteit).