Klachtenformulier

Introduction: 
<br />

Klachtenformulier

Dit formulier is bedoeld voor gebruikers van ALERT®, juridisch vertegenwoordiger van de instelling waar ALERT® is geïnstalleerd of voor in ALERT® geïnteresseerde derden die een klacht willen indienen bij ALERT Life Sciences Computing, S.A.

document-info

Probeer feiten kort en objectief beschrijven en voorzie deze van datums en eventuele betrokken werknemers van ALERT. Voeg indien mogelijk documenten bij ter ondersteuning van uw klacht en geef aan hoe u het probleem opgelost zou willen zien.

* Verplichte velden
notes

Bij verzending van dit formulier geeft u toestemming aan ALERT Life Sciences Computing, S.A. om uw persoonsgegevens te verwerken.
De in dit formulier verzamelde gegevens zullen door ALERT worden gebruikt ter verwerking van de klacht en ter beantwoording aan de persoon/entiteit.
Om uw persoonsgegevens op te vragen om te actualiseren, corrigeren of verwijderen, neem contact op met: complaint@alert-online.com.